You are here: Kursused > Üldkursused > Inglise keele kursused > 
EnglishEstonianLatvianLithuanianRussian
25.10.2014 : 19:11
 

Inglise keele kursused (General English for Work and Life)

Avatud õppeks pakume grupikursust General English for Work and Life (GEWL). Kursusel on võimalik osaleda kas üks semester või terve õppeaasta, mil läbitakse kogu keeleaste.  ILS-i õpetajatele on õpetatav keel emakeeleks ning teisi keeli kasutatakse õppeprotsessis nii vähe kui võimalik.  Kursusel osalemine eeldab õppijatelt akiivset panustamist tunni tegevustesse.

Ühe keeleastme läbimiseks kulub 140 tundi: (60 tundi septembrist jõuludeni pluss 80 tundi jaanuarist mai lõpuni). 

Iga keeleaste lõpeb ILS-i tasemetestiga, lisaks pakume soovijaile võimalust rahvusvaheliste keeletestide sooritamiseks.

Kõik ILS-i kursused ja keeletestid põhinevad Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemil Common European Framework of Reference for Languages (astmed A1-C2).